Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt, jotka määrittävät yhdistyksen tarkoituksen (4§) ja toimintamuodot (5§).
Yhdistyksen tarkoituksena on Raamattuun pohjautuen ja ekumeenisessa hengessä edistää sellaisen elämänmuodon etsimistä ja toteuttamista, joka perustuu koko luomakunnan yhteyteen, ihmisen ja luonnon tasapainoiseen vuorovaikutukseen, lähimmäisvastuuseen, keskinäiseen jakamiseen ja huolenpitoon sekä elämäntapojen yksinkertaisuuteen.

Vuoden 2021 toiminnan painopisteinä ovat kokonaisvaltaisempaan viestintään ja
tiedotukseen panostaminen
sekä nuoret aikuiset.

Informaation tuottaminen ja levittäminen

Tiedon tuottaminen ja levittäminen.
Yhdistys tuottaa tietoa tarkoituksensa mukaisesta
elämänmuodosta, erityisesti teemasta Oikeudenmukaisuus, rauha ja luomakunnan eheys (ORLE), sekä siitä, miten jäsenet voivat yhä paremmin seurata yhdistyksen tapahtumia ja osallistua toimintaan kommentoiden sekä ideoiden. Yhdistys rohkaisee jäseniään tuottamaan ja jakamaan informaatiota yhdistyksen tarkoituksen mukaisesta
elämänmuodosta, ja levittää tuotettua informaatiota erityisesti yhdistyksen jäsenlehdessä, kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja kustannustoiminnassa.

Tapahtumien järjestäminen.
Yhdistys rohkaisee jäseniään järjestämään yhdistyksen nimissä paikkakunnillaan vaihtoehtoista elämäntapaa käsitteleviä tilaisuuksia ja järjestämään Taizé-henkisiä rukoushetkiä yhteistyössä paikallisseurakuntien ja yhteisöjen kanssa. Yhdistys järjestää myös yleisiä kokouksia, joissa käsitellään yhdistyksen tarkoituksen mukaista elämänmuotoa. Sääntömääräisten kokousten yhteydessä järjestetään seminaari jostain aiheeseen liittyvästä teemasta. Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana ainakin yhden keskustelutilaisuuden, jonka teema ja toteutus suunnitellaan yhteistyössä yhdistyksen toimijoiden sekä yhteistyötahojen kanssa. Keskustelutilaisuus suunnataan erityisesti nuorille aikuisille.

Ukinrannan tapahtumat.

Kaikille avoimet rukoushetket ti-la klo 8.30, 13 ja 20. Avoimet ovet keskiviikkoisin. Viini- ja virsi-iltoja 1-2 vuodessa. Yhdistyksen nimissä tehdään yhteistyötä Kangasalan seurakunnan kanssa toteuttaen esimerkiksi analogista taidekahvilaa ja mystiikan messua. Kesällä 1-3 tapahtumaa kongolaisten pakolaisäitien kanssa, aiheena ruoanvalmistus kotoisista aineista, kasvitarhan hoito ja kalastus. Paratiisiviikko - talkoilua ja hupailua - järjestetään lapsiystävällisesti ja kesäisessä säässä. Elokuussa Elotulet-lähetystapahtuma yhteistyössä Kangasalan seurakunnan lähetyspiirin kanssa. Hiroshima-päivän yörukous ja lyhtyjen vesillelasku 6.8.2021. Nuorten aikuisten pyhiinvaellusviikonloppu -leiri pyritään järjestämään koronatilanne huomioiden. Paastonaika Franciscuksen kanssa -tilaisuudet järjestetään neljänä lauantaipäivänä yhteistyössä Fransiskaanisen kolmannen sääntökunnan kanssa.

Taizé-aiheinen tapahtuma.
Yhdistys osallistuu Turun Taizé-tapahtumaan 27.-29.8.2021.

Retriittitoiminta.
Yhdistys tukee elämänmuotoonsa liittyvää yksinkertaisuutta edistämällä
hiljaisuuden viljelyä retriittien järjestämisen kautta. Vuoden aikana yhdistys järjestää 2-4
retriittiä.

Kirjamyynti.
Yhdistys on ylläpitänyt pientä myymälää ensisijaisesti verkkokauppana. Siellä
myydään kirjoja, musiikkia, lahjatavaroita ja muuta materiaalia, jotka liittyvät yhdistyksen
tarkoitukseen ja toimintaan. Kirjamyynnin toimintaa kehitetään eteenpäin.

Kustannustoiminta.
Toimintavuoden aikana selvitetään käännösmahdollisuuksia Taizén
yhteisön julkaisujen suhteen. Yhdistyksen historiikin suunnittelu etenee kirjoitusvaiheeseen.
Yhdistys julkaisee toimintavuoden aikana lasten satukirjan, jonka tekijöinä ovat Leena Erkkilä (kirjoittaja) ja Elina Itäleino (kuvittaja).

Taizé-teemaan liittyvä tiedottaminen.
Yhdistys tiedottaa Taizé-henkisestä toiminnasta ja
matkoista Ranskan Taizé-yhteisöön ja sen järjestämiin tapahtumiin, sekä rohkaisee
jäseniään järjestämään matkoja Taizén yhteisöön. Yhdistys alkaa ylläpitää kalenteria, johon
kootaan mahdollisimman monia Suomen Taizé-teemaisia tapahtumia.

Sosiaalinen media
Yhdistys aktivoituu sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram) entistä paremmin
ja pyrkii näin tavoittamaan sekä uusia ihmisiä mukaan toimintaan että erityisesti nuoria
aikuisia, jotka olisivat potentiaalisesti kiinnostuneita yhdistyksen arvoista ja toiminnasta.
Yhdistys laatii helposti toteutettavan ja seurattavan viestintäsuunnitelman/somestrategian
pitäen samalla huolta siitä, että jäsenet tavoitetaan edelleen myös sosiaalisen median
ulkopuolella.

Esite
Yhdistys laatii uuden ja yksinkertaisen esitteen, jossa kerrotaan tiivistetysti yhdistyksen
arvoista ja ydintoiminnasta ja rohkaistaan tulemaan mukaan toimintaan tai ottamaan yhteyttä toimihenkilöihin.


Yhteisöjen tukeminen

Ukinranta.
Yhdistys tukee Ukinrannan yhteisöä ja mahdollistaa sen toiminnan. Ukinrannan yhteisön muodostavat sen 5-7 jäsentä: yhteisön emäntä ja isäntä (Maria ja Robin King) vuokraavat Keltaisesta talosta yläkerran asuntoa, ja yhteisön muut jäsenet vuokraavat Sinisen talon yläkerrasta huoneita. Sinisessä talossa on myös jonkin verran majoitustilaa Ukinrannassa vierailevia varten. Ukinrannan tapahtumista vastaavat yhdistys ja yhteisö yhdessä.

Kathos.
Yhdistys tukee myös Kathos-asuinyhteisöä, joka elää Helsingin Punavuoressa ja toteuttaa yhdistyksen elämänmuotoa hieman eri tavalla kuin Ukinrannassa. Yhteisössä asuu yhteensä neljä (4) nuorta aikuista, joita kutsutaan mukaan yhdistyksen toimintaan.

Uudet yhteisöt.
Tutkitaan mahdollisuuksia ottaa yhdistyksen tarkoituksen mukaista
elämänmuotoa eläviä yhteisöjä yhdistyksen siipien alle ja yhteistyön piiriin.

Kansainvälinen diakonia:
ESP.

Yhdistys tukee yhteisöjä kansainvälisestä harjoittamalla kansainvälistä diakoniaa. Yhdistys kerää varoja Intian kummilapsitoimintaan Education Sponsorship Programme -ohjelman kautta. Intian yhteyshenkilönä ovat isä Fernando Franco sekä John Dsouza.

Kom.
Yhdistys kerää varoja myös entisen stipendiaattinsa Karong Thanghao Komin
lastenkotia ja siellä olevaa lasten koulutusta (Kiitos Inn) varten. Yhdistys tukee Komin
tarvitsemaa kansalaisjärjestöjen johtamisen jatkokoulutusta Intiassa.
Edellä mainittuja kansainvälisen diakonian ohjelmia tehdään tunnetuiksi yhdistyksen
lehdessä ja nettiviestinnässä. Lisäksi järjestetään yksi tempaus, jossa rahankeräyksistä
kerrotaan uusille henkilöille.


Yhteyksien ylläpitäminen

Jäsenyydet muissa järjestöissä.
Yhdistys on Kirkkopalvelut ry:n jäsen ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestö, ja edistää niiden kautta asiaansa.
Yhdistyksen yleiskokousedustajana SEN:issä toimii kolmivuotiskaudella 2021–2023 Kristiina
Kallinen. Yhdistys on lähettänyt jaostotyöskentelyyn Soili Juntumaan ja Juha Itäleinon
Paikallisekumenian jaostoon, Elina Malkavaara-Kallisen Yhteiskunnallisten asioiden jaostoon ja Saija Kainulaisen Yhdenvertaisuusjaostoon.

Yhteydet muihin toimijoihin ja järjestöihin.
Yhdistys tekee yhteistyötä muiden yhteisöllisyyttä tukevien yhdistysten kanssa. Yhdistys pitää yhteyttä hiljaisuuden taloihin ja retriittejä järjestäviin tahoihin, Enonkosken luostariyhteisöön, Hiljaisuuden ystäviin, San Damianon osuuskuntaan, Suomen Kristilliseen Ylioppilasliittoon ja Ylioppilaskoti Konviktiin. Yhdistys luo yhteyksiä pyhiinvaelluksia järjestäviin tahoihin. Ukinrannan vuokranantajaan, Lähetysseuraan, pidetään yhteyttä säännöllisesti. Yhdistys tiivistää yhteistyötään erityisesti nuorisotyötä ja nuorten aikuisten työtä tekeviin yhteistyötahoihin ja ehdottaa aktiivisemmin yhteistyön tekemistä.

Yhteydet evl. kirkkoon.
Yhdistys pitää yhteyttä Kangasalan seurakuntaan, Tampereen
seurakuntiin ja hiippakuntaan, Helsingin seurakuntiin ja hiippakuntaan sekä
Kirkkohallitukseen.

Yhteydet ulkomaille.
Yhteyttä pidetään erityisesti Intiassa olevaan ESP-ohjelmaan sekä
Komiin. Yhteyttä pidetään Taizén yhteisöön Ranskassa sekä Grandchampin yhteisöön
Sveitsissä. Yhteyttä pidetään myös anglikaanisiin fransiskaaniyhteisöihin.

Yhteydenpito jäsenistöön.
Jäsenistön kesken ja jäsenistölle viestitään seuraavien kanavien kautta: sähköpostilista, Facebook-ryhmä, Facebook-sivu, Instagram-tili, verkkosivut, jäsenlehti Sinapinsiemen. Sähköpostilistaa markkinoidaan aktiivisesti. Uusille jäsenille lähetetään tervetuloviesti ja kehotetaan liittymään sähköpostilistalle. Verkkosivujen uudistamista selvitetään. Viestintää pyritään selkiyttämään ja tehostamaan, jotta tärkeä tieto saavuttaisi mahdollisimman monta jäsentä. Samalla yhdistys pitää kiinni laadukkaasta jäsenlehdestä.