Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Toimintasuunnitelma 2017


SINAPINSIEMEN RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017


1.YLEISTÄ

"Yhdistyksen tarkoituksena on Raamattuun pohjautuen ja ekumeenisessa hengessä edistää sellaisen elämänmuodon
etsimistä ja toteuttamista, joka perustuu koko luomakunnan yhteyteen, ihmisen ja luonnon tasapainoiseen vuorovaikutukseen, lähimmäinvastuuseen, keskinäiseen jakamiseen ja huolenpitoon sekä elämäntapojen yksinkertaisuuteen."
(Yhdistyksen säännöt 4 §)

Tarkoituksensa ja toimintansa lähtökohtien mukaisesti yhdistys osallistuu kristittyjen ykseyttä ja eheyttä toteuttaviin
sekä ihmisen ja luonnon tasapainoista vuorovaikutusta edistäviin kristittyjen ponnistuksiin.

Vuoden 2017 painopisteet ovat:

1) Kansainvälinen diakonia Sinapinsiemen ry:n keräyskohteiden kautta

2) Julkaisutoiminnan ja tunnettuuden
vahvistaminen,

3) Yhteisöllisen elämäntavan tukeminen.


2.YHTEISÖT


Yhdistys tukee Sinapinsiemenen arvojenmukaista toimintaa Ukinrannassa Kangasalla sekä Kathos-yhteisössä Helsingissä. Yhdistys on pitkään ylläpitänyt nuorten aikuisten Kathos-yhteisöä jälleenvuokraamalla heille Helsingin Punavuoressa sijaitsevaa asuntoa. Yhdistys on vuokrannut myös useita vuosiaSuomen Lähetysseuran omistamaa kiinteistöä Kangasalan Ukinrannassa, ns. Sinistä

taloa. Aluksi se toimi yhdistyksen retriittitalona, mutta kalliiden ylläpitokustannusten takia osaan huoneista on otettu pitkäaikaisia
vuokralaisia. Kiinteistön alakerta on edelleen yhdistyksen käytössä kokous-, hiljentymis- ja kirjakauppatilana. Vuoden 2017 alusta lähtien talo muutetaan etupäässä asuinyhteisöksi. Asumiseen liittyisi nykyistä enemmän yhteisöllistä vastuuta talon ylläpidosta ja päivittäisistä rukoushetkistä. Ukinranta-yhteisön käytössä on Sinisen talon vieressä sijaitseva ns. Keltainen talo, johon
yhdistys on niin ikään tehnyt vuokrasopimuksen. Yhteisöasumisesta kiinnostuneita yhdistyksen jäseniä etsitään Ukinrantaan Sinapinsiemen-lehden ja henkilöverkostojen kautta. Ukinranta-yhteisön kokemuksia arvioidaan vuoden 2017 lopussa.


3.RETRIITTI- JA KOKOUSTOIMINTA


Yhdistys järjestää mm. hiljaisuudenretriittejä sekä Taizé- ja fransiskaanihenkisiä tapahtumia. Retriittejäjärjestetään retriittityöryhmän toimesta useissa paikoissa eri puolilla Suomea, mm. Ikaalisten Metsäkestilässä ja Kangasalan Heinäkalliossa. Tavoitteena on ensisijaisesti rohkaista jäsenistöä yhdistyksen periaatteiden mukaiseen elämäntapaan ja toimintaan. Kevät- ja syyskokouksen yhteydessä järjestetään seminaari jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Yhdistys rohkaisee paikallisia ryhmiä järjestämään vaihtoehtoista elämäntapaa käsitteleviä tilaisuuksia ja Taize-rukoushetkiä yhteistyössä paikallisseurakuntien ja yhteisöjen kanssa. Yhdistys järjestää matkan Taizéen kesällä 2017.

4.JULKAISU- JA MYYNTITOIMINTA

Yhdistyksen ylläpitämän pienen kirjamyymälän toimintaa jatketaan. Siellä on myyty yhdistyksen toiminta-ajatusta tukevia julkaisuja, kirjoja, Taizé-musiikkia ja muuta materiaalia. Yhdistyksen kustannustyöryhmä jatkaa kuluvana vuonna
aloitettua pienimuotoista julkaisutoimintaa, mistä on saatu rohkaisevia kokemuksia kuluvana vuonna. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä. Vuonna 2017 julkaistaan käännöskirja.


5.YHTEYDET ULOSPÄIN

Yhdistyksen tiedotustyöryhmän avulla vahvistetaan yhteyksiä erityisesti Kangasalan ja Tampereen seurakuntiin, Suomen Lähetysseuraan ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituliin. Yhdistys osallistuu Kirkkopalvelujen ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimintaan ollen järjestöjäsenena useissa jaostoissa. Yhdistys ylläpitää yhteyksiä eri järjestöjen, yhteisöjen, hiljaisuuden keskusten, Ranskan Taizé-yhteisön ja Sveitsissä toimivan Grandchampin yhteisön kanssa.

Yhdistys tiedottaa Taizé-henkisestätoiminnasta ja matkoista Ranskan Taizé-yhteisöön ja sen järjestämiinkokouksiin Euroopassa sekä rohkaisee jäseniään järjestämään matkojaTaizé-yhteisöön.

Yhdistys kerää varoja Intian kummilapsitoimintaan Education Sponsorship Programme -ohjelman kautta. Intian
yhteyshenkilönä on isä Fernando Franco sekä John Dsouza. Yhdistys kerää varoja myös entisen stipendiaattimme intialaisen Karong Thanghao Komin koulukotia ja koulua varten. Yhdistys tukee myös Komin tarvitsemaa kansalaisjärjestöjen johtamisen jatkokoulutusta Intiassa.

Yhdistyksellä on jäsenille tarkoitettua sisäistä yhteydenpitoa varten sähköpostilista ja Facebook-ryhmä
(Sinapinsiemenen jäsenet ja ystävät). Ulkoista viestintää varten yhdistyksellä on Facebook-sivu (Sinapinsiemen ry) ja verkkosivut. Verkkosivut pidetään ajan tasalla ja siellä kerrotaan myös eri paikkakunnilla järjestettävistä yhdistyksen tapahtumista.